(Polski) Powierzchnia biologicznie czynna z geoSYSTEM

Czy nawierzchnia wyłożona kratka trawnikowa geoSYSTEM, obsadzona trawą, może być traktowana jako powierzchnia biologicznie czynna?
Dzięki swojej ażurowej budowie ekokrata jest prawie w 100% wodoprzepuszczalna czyli nie zakłóca obiegu wody. Kratka parkingowa geoSYSTEM w przeciwieństwie do betonowej kratki ażurowej, nie wchłania wody, nie nagrzewa się w konsekwencji czego nie niszczy korzeni roślinności. Przy zasypaniu kratki ziemią i obsianiu trawą, korzenie roślin są chronione przez ścianki kratki, a nawierzchnia jest wzmocniona i przenosi obciążenie ponad 450 ton na mkw. Kratka w żaden sposób nie zakłóca naturalnej wegetacji roślin.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie dyspozycji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, precyzuje jaki minimalny udział w działce powinna mieć powierzchnia biologicznie czynna. Przestrzeganie zapisów tego aktu prawnego stanowi podstawę dopuszczenia do realizacji inwestycji, a jej ostateczna ocena leży w kompetencjach właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, który winien na podstawie całokształtu okoliczność sprawy ustalić, czy w danym konkretnym przypadku teren wyłożony np. kratką trawnikową należy uznać za biologicznie czynny i w jakim procencie. Nierzadko zdarza się, że organy te arbitralnie podchodzą do tematu i odmawiają uznania takiego terenu za biologicznie czynny, nie wdając się w szczegółową analizę okoliczności towarzyszących sprawie.

geosystem-s60-motoarena-torun
Powierzchnia biologicznie czynna z geoSYSTEM S60

 

Zgodnie z dyspozycją przepisu § 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w którym wprowadzono definicję legalną „terenu biologicznie czynnego”, należy wskazać, iż przez teren ten należy rozumieć: „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 mkw, oraz wodę powierzchniową na tym terenie”.
Definicja powyższa stwarza możliwość m.in. zaliczenia terenu wyłożonego kratą trawnikową do powierzchni biologicznie czynnej. Przepis ten należy wykładać równocześnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Powyższa definicja wskazuje, że najistotniejszym kryterium przy ocenie, czy część ziemi będzie mogła być uznana za biologicznie czynną będzie możliwość naturalnej wegetacji roślin.

Możliwość naturalnej wegetacji roślin na panelach trawnikowych przesądzona została w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w którym wskazuje się, że teren wyłożony kratką trawnikową może być uznany za teren umożliwiający naturalną wegetację, jak wymaga tego warunek zawarty w definicji terenu biologicznie czynnego.

Z orzeczeń tych wynika, iż zasadniczym kryterium uznania możliwości naturalnej wegetacji roślin nie będzie okoliczność, jak ziemia będzie ułożona i czym podtrzymywana (np. kratą chodnikową), na czym z reguły kończą się ustalenia organów administracyjnych, ale sposób urządzenia danej powierzchni, co nierzadko pozostaje poza oceną organów administracji architektoniczno – budowlanej.

Ekokratka na drodze pozarowej przy zamku
Ekokratka na drodze pozarowej przy zamku

W orzecznictwie wskazuje się, iż jeżeli podbudowę ma stanowić dla przykładu tłuczeń, piasek lub żwir, które są podłożami w pełni przepuszczalnymi, to organy nie powinny mieć problemów z uznaniem powierzchni „z kratką” za biologicznie czynną.
Istotnym w każdej sprawie, w które organ administracji publicznej kwestionuje teren wyłożony kratą trawnikową za biologicznie czynny, jest nadto sposób posadowienia kraty trawnikowej na gruncie, tj. rodzaje i warstwy jej podbudowy – jeżeli zapewnia ona roślinom naturalną wegetację, to sprawa nie powinna budzić kontrowersji.

Stosowanie zielonych nawierzchni ma wiele zalet:

 • Wpływ na temperaturę powietrza – powoduje obniżenie temperatury minimalnej
 • Wpływ na wilgotność powietrza – zieleń miejska magazynuje duże ilości wody
  W ciągu doby wilgotność względna jest wyższa (zimą o 3-8%; latem o 5-20%) niż na terenie zabudowanym
 • Wpływ na warunki wiatrowe – regulacja przepływu powietrza: przegrody o zwiększonej szorstkości lub strefy przewietrzeń. Różnice bilansu cieplnego wywołują lokalną cyrkulację pomiędzy obszarami zabudowanymi a zielonymi.
 • Tłumienie fal akustycznych – trawiasta nawierzchnia obniża dźwięk o 6-8 dB w porównaniu do gruntu bez roślinności
  Filtrująca rola – oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń gazowych
 • Usuwanie zanieczyszczeń z atmosfery – odbywa się w procesach osadzania substancji toksycznych na powierzchni roslin. Przepływ powietrza przez pas zieleni o szerokości 500 m powoduje 3-krotne zmniejszenie stężenia SO2, H2S oraz tlenków azotu o 75%.
 • Filtrująca rola – oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych. Niska zieleń miejska (trawnik) pełni funkcję filtra zanieczyszczeń powietrza: zapobiega wtórnemu pyleniu podłoża, które w warunkach miejskich jest bardzo uciążliwe

Zasypując kratkę ziemią i obsadzając trawą lub inną roślinnością zyskujemy powierzchnię zieloną. Stosunek tworzywa do powierzchni wolnej, która może być zarośnięta trawą  w każdej kratce jest inny:

 • geoSYSTEM G5 max: 20% nawierzchni to tworzywo, 80% to powierzchnia wolna czyli biologicznie czynna
 • geoSYSTEM G4 max: 20% nawierzchni to tworzywo, 80% to powierzchnia wolna czyli biologicznie czynna
 • geoSYSTEM G3 max:  22% nawierzchni to tworzywo, 78% to powierzchnia wolna czyli biologicznie czynna
 • geoSYSTEM G3 i G4: 14% nawierzchni to tworzywo, 86% to powierzchnia wolna czyli biologicznie czynna
 • geoSYSTEM S60: 17% nawierzchni to tworzywo, 83% to powierzchnia wolna czyli biologicznie czynna
 • geoSYSTEM S60s: 10% nawierzchni to tworzywo, 90% to powierzchnia wolna czyli biologicznie czynna
Wodoprzepuszczalna nawierzchnia na osiedlowej drodze pożarowej stworzonej z geoSYSTEMu G4
Zielona droga pozarowa

 

Tu komentarz radcy prawnego: Powierzchnia biologicznie czynna. Trawa z kratką

 

Wählen Sie selbst geoPRODUCT

Gehen Sie zum Shop und legen Sie eine Bestellung ab, oder nehmen einen Katalog, um die
Nutzungen besser kennen zu lernen. Kontaktieren Sie uns und erhalten ein persönliches Angebot.

Shop

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.