Parking przy Parku Technologicznym

Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Zadanie

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek mający na celu poprawę poziomu innowacyjności i nowoczesności Warmii i Mazur, został wykonany z materiałów bazujących na nowoczesnych technologiach. Projektując otoczenie budynków, w celu zachowania równowagi środowiskowej, chciano przy tym zachować naturalny charakter miejsca.

Rozwiązanie

Na terenie parkingu ułożono 2730 mkw kraty geoSYSTEM G4. Kratki obsiano trawą, aby zachować naturalne walory estetyczne środowiska. Nawierzchnia została wzmocniona i może pełnić funkcję praktyczną w postaci zielonych miejsc parkingowych.

Rezultat

Ze względu na charakter obiektu, parking jest wykorzystywany głównie w weekendy, przez co zasiana trawa może swobodnie rosnąć w pozostałe dni tygodnia, tworząc naturalną, ekologiczną estetykę otoczenia. Umieszczone na nawierzchni zarośnięte trawą eko kratki zwiększyły wytrzymałość terenu. Umocniły go wpływając bezpośrednio na jego funkcjonalność.

Wykorzystane materiały

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Zadanie

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek mający na celu poprawę poziomu innowacyjności i nowoczesności Warmii i Mazur, został wykonany z materiałów bazujących na nowoczesnych technologiach. Projektując otoczenie budynków, w celu zachowania równowagi środowiskowej, chciano przy tym zachować naturalny charakter miejsca.

Rozwiązanie

Na terenie parkingu ułożono 2730 mkw kraty geoSYSTEM G4. Kratki obsiano trawą, aby zachować naturalne walory estetyczne środowiska. Nawierzchnia została wzmocniona i może pełnić funkcję praktyczną w postaci zielonych miejsc parkingowych.

Rezultat

Ze względu na charakter obiektu, parking jest wykorzystywany głównie w weekendy, przez co zasiana trawa może swobodnie rosnąć w pozostałe dni tygodnia, tworząc naturalną, ekologiczną estetykę otoczenia. Umieszczone na nawierzchni zarośnięte trawą eko kratki zwiększyły wytrzymałość terenu. Umocniły go wpływając bezpośrednio na jego funkcjonalność.

Wykorzystane materiały

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Zadanie

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek mający na celu poprawę poziomu innowacyjności i nowoczesności Warmii i Mazur, został wykonany z materiałów bazujących na nowoczesnych technologiach. Projektując otoczenie budynków, w celu zachowania równowagi środowiskowej, chciano przy tym zachować naturalny charakter miejsca.

Rozwiązanie

Na terenie parkingu ułożono 2730 mkw kraty geoSYSTEM G4. Kratki obsiano trawą, aby zachować naturalne walory estetyczne środowiska. Nawierzchnia została wzmocniona i może pełnić funkcję praktyczną w postaci zielonych miejsc parkingowych.

Rezultat

Ze względu na charakter obiektu, parking jest wykorzystywany głównie w weekendy, przez co zasiana trawa może swobodnie rosnąć w pozostałe dni tygodnia, tworząc naturalną, ekologiczną estetykę otoczenia. Umieszczone na nawierzchni zarośnięte trawą eko kratki zwiększyły wytrzymałość terenu. Umocniły go wpływając bezpośrednio na jego funkcjonalność.

Wykorzystane materiały

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Zadanie

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek mający na celu poprawę poziomu innowacyjności i nowoczesności Warmii i Mazur, został wykonany z materiałów bazujących na nowoczesnych technologiach. Projektując otoczenie budynków, w celu zachowania równowagi środowiskowej, chciano przy tym zachować naturalny charakter miejsca.

Rozwiązanie

Na terenie parkingu ułożono 2730 mkw kraty geoSYSTEM G4. Kratki obsiano trawą, aby zachować naturalne walory estetyczne środowiska. Nawierzchnia została wzmocniona i może pełnić funkcję praktyczną w postaci zielonych miejsc parkingowych.

Rezultat

Ze względu na charakter obiektu, parking jest wykorzystywany głównie w weekendy, przez co zasiana trawa może swobodnie rosnąć w pozostałe dni tygodnia, tworząc naturalną, ekologiczną estetykę otoczenia. Umieszczone na nawierzchni zarośnięte trawą eko kratki zwiększyły wytrzymałość terenu. Umocniły go wpływając bezpośrednio na jego funkcjonalność.

Wykorzystane materiały

geoSYSTEM G4Der Parkplatz vor dem Forschungs- und Technologiepark in Olsztyn

Aufgabe

Firschungs- und Technologiepark in Olsztyn als Zentrum zur Verbesserung der Innovation und Modernität von Warmia und Mazury wurde aus den Materialien hergestellt, die auf den modernen Technologien basieren Während der Gestaltung der Gebäude wollte man den natürlichen Charakters der Stelle aufbewahren, um das Gleichgewicht der Umgebung zu schützen.

Lösung

Im Bereich des Parkplatzes legte man 2730 mkw des Gitters geoSYSTEM G4. Die Gitter wurden mit Gras eingesäet, um die ästhetischen Eigenschaften der Umgebung aufzubewahren. Die Decke wurde befestigt und kann eine praktische Funktion in Form der grünen Parkplätze erfüllen.

Ergebnis

Wegen des Charakters des Platzes nutzt man den Parkplatz am Wochenende und deswegen kann Gras während er Woche wachsen, indem es eine natürliche, ökologische Ästhetik der Umgebung schafft. Die Öko-Gitter auf der Decke verbessern die Beständigkeit des Bereichs. Sie beeinflussen auch seine Funktionalität.

Angewendete Materialien

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym
Der Parkplatz vor dem Forschungs- und Technologiepark in Olsztyn

Aufgabe

Firschungs- und Technologiepark in Olsztyn als Zentrum zur Verbesserung der Innovation und Modernität von Warmia und Mazury wurde aus den Materialien hergestellt, die auf den modernen Technologien basieren Während der Gestaltung der Gebäude wollte man den natürlichen Charakters der Stelle aufbewahren, um das Gleichgewicht der Umgebung zu schützen.

Lösung

Im Bereich des Parkplatzes legte man 2730 mkw des Gitters geoSYSTEM G4. Die Gitter wurden mit Gras eingesäet, um die ästhetischen Eigenschaften der Umgebung aufzubewahren. Die Decke wurde befestigt und kann eine praktische Funktion in Form der grünen Parkplätze erfüllen.

Ergebnis

Wegen des Charakters des Platzes nutzt man den Parkplatz am Wochenende und deswegen kann Gras während er Woche wachsen, indem es eine natürliche, ökologische Ästhetik der Umgebung schafft. Die Öko-Gitter auf der Decke verbessern die Beständigkeit des Bereichs. Sie beeinflussen auch seine Funktionalität.

Angewendete Materialien

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym
Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Zadanie

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek mający na celu poprawę poziomu innowacyjności i nowoczesności Warmii i Mazur, został wykonany z materiałów bazujących na nowoczesnych technologiach. Projektując otoczenie budynków, w celu zachowania równowagi środowiskowej, chciano przy tym zachować naturalny charakter miejsca.

Rozwiązanie

Na terenie parkingu ułożono 2730 mkw kraty geoSYSTEM G4. Kratki obsiano trawą, aby zachować naturalne walory estetyczne środowiska. Nawierzchnia została wzmocniona i może pełnić funkcję praktyczną w postaci zielonych miejsc parkingowych.

Rezultat

Ze względu na charakter obiektu, parking jest wykorzystywany głównie w weekendy, przez co zasiana trawa może swobodnie rosnąć w pozostałe dni tygodnia, tworząc naturalną, ekologiczną estetykę otoczenia. Umieszczone na nawierzchni zarośnięte trawą eko kratki zwiększyły wytrzymałość terenu. Umocniły go wpływając bezpośrednio na jego funkcjonalność.

Wykorzystane materiały

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Zadanie

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek mający na celu poprawę poziomu innowacyjności i nowoczesności Warmii i Mazur, został wykonany z materiałów bazujących na nowoczesnych technologiach. Projektując otoczenie budynków, w celu zachowania równowagi środowiskowej, chciano przy tym zachować naturalny charakter miejsca.

Rozwiązanie

Na terenie parkingu ułożono 2730 mkw kraty geoSYSTEM G4. Kratki obsiano trawą, aby zachować naturalne walory estetyczne środowiska. Nawierzchnia została wzmocniona i może pełnić funkcję praktyczną w postaci zielonych miejsc parkingowych.

Rezultat

Ze względu na charakter obiektu, parking jest wykorzystywany głównie w weekendy, przez co zasiana trawa może swobodnie rosnąć w pozostałe dni tygodnia, tworząc naturalną, ekologiczną estetykę otoczenia. Umieszczone na nawierzchni zarośnięte trawą eko kratki zwiększyły wytrzymałość terenu. Umocniły go wpływając bezpośrednio na jego funkcjonalność.

Wykorzystane materiały

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Zadanie

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek mający na celu poprawę poziomu innowacyjności i nowoczesności Warmii i Mazur, został wykonany z materiałów bazujących na nowoczesnych technologiach. Projektując otoczenie budynków, w celu zachowania równowagi środowiskowej, chciano przy tym zachować naturalny charakter miejsca.

Rozwiązanie

Na terenie parkingu ułożono 2730 mkw kraty geoSYSTEM G4. Kratki obsiano trawą, aby zachować naturalne walory estetyczne środowiska. Nawierzchnia została wzmocniona i może pełnić funkcję praktyczną w postaci zielonych miejsc parkingowych.

Rezultat

Ze względu na charakter obiektu, parking jest wykorzystywany głównie w weekendy, przez co zasiana trawa może swobodnie rosnąć w pozostałe dni tygodnia, tworząc naturalną, ekologiczną estetykę otoczenia. Umieszczone na nawierzchni zarośnięte trawą eko kratki zwiększyły wytrzymałość terenu. Umocniły go wpływając bezpośrednio na jego funkcjonalność.

Wykorzystane materiały

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Zadanie

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek mający na celu poprawę poziomu innowacyjności i nowoczesności Warmii i Mazur, został wykonany z materiałów bazujących na nowoczesnych technologiach. Projektując otoczenie budynków, w celu zachowania równowagi środowiskowej, chciano przy tym zachować naturalny charakter miejsca.

Rozwiązanie

Na terenie parkingu ułożono 2730 mkw kraty geoSYSTEM G4. Kratki obsiano trawą, aby zachować naturalne walory estetyczne środowiska. Nawierzchnia została wzmocniona i może pełnić funkcję praktyczną w postaci zielonych miejsc parkingowych.

Rezultat

Ze względu na charakter obiektu, parking jest wykorzystywany głównie w weekendy, przez co zasiana trawa może swobodnie rosnąć w pozostałe dni tygodnia, tworząc naturalną, ekologiczną estetykę otoczenia. Umieszczone na nawierzchni zarośnięte trawą eko kratki zwiększyły wytrzymałość terenu. Umocniły go wpływając bezpośrednio na jego funkcjonalność.

Wykorzystane materiały

geoSYSTEM G4Der Parkplatz vor dem Forschungs- und Technologiepark in Olsztyn

Aufgabe

Firschungs- und Technologiepark in Olsztyn als Zentrum zur Verbesserung der Innovation und Modernität von Warmia und Mazury wurde aus den Materialien hergestellt, die auf den modernen Technologien basieren Während der Gestaltung der Gebäude wollte man den natürlichen Charakters der Stelle aufbewahren, um das Gleichgewicht der Umgebung zu schützen.

Lösung

Im Bereich des Parkplatzes legte man 2730 mkw des Gitters geoSYSTEM G4. Die Gitter wurden mit Gras eingesäet, um die ästhetischen Eigenschaften der Umgebung aufzubewahren. Die Decke wurde befestigt und kann eine praktische Funktion in Form der grünen Parkplätze erfüllen.

Ergebnis

Wegen des Charakters des Platzes nutzt man den Parkplatz am Wochenende und deswegen kann Gras während er Woche wachsen, indem es eine natürliche, ökologische Ästhetik der Umgebung schafft. Die Öko-Gitter auf der Decke verbessern die Beständigkeit des Bereichs. Sie beeinflussen auch seine Funktionalität.

Angewendete Materialien

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym
Der Parkplatz vor dem Forschungs- und Technologiepark in Olsztyn

Aufgabe

Firschungs- und Technologiepark in Olsztyn als Zentrum zur Verbesserung der Innovation und Modernität von Warmia und Mazury wurde aus den Materialien hergestellt, die auf den modernen Technologien basieren Während der Gestaltung der Gebäude wollte man den natürlichen Charakters der Stelle aufbewahren, um das Gleichgewicht der Umgebung zu schützen.

Lösung

Im Bereich des Parkplatzes legte man 2730 mkw des Gitters geoSYSTEM G4. Die Gitter wurden mit Gras eingesäet, um die ästhetischen Eigenschaften der Umgebung aufzubewahren. Die Decke wurde befestigt und kann eine praktische Funktion in Form der grünen Parkplätze erfüllen.

Ergebnis

Wegen des Charakters des Platzes nutzt man den Parkplatz am Wochenende und deswegen kann Gras während er Woche wachsen, indem es eine natürliche, ökologische Ästhetik der Umgebung schafft. Die Öko-Gitter auf der Decke verbessern die Beständigkeit des Bereichs. Sie beeinflussen auch seine Funktionalität.

Angewendete Materialien

geoSYSTEM G4Parking przed Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszą ofertą i zapisz się do newslettera.

Dobierz rozwiązanie geoPRODUCT

Przejdź do sklepu i złóż zamówienie lub pobierz katalog, aby poznać bliżej zastosowanie. Skontaktuj się z nami i uzyskaj dedykowaną ofertę.

Sklep

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.